Individuaaltreening

Individuaaltreening on, nagu nimetuski ütleb, treening konkreetsele inimesele. Üks treener ja üks treenitav. Toimub kahepoolselt kokku lepitaval ajal ja kohas ning üldiselt sellise eesmärgiga, milleni rühmatreeningus on raske jõuda. Individuaaltreeningu eesmärkideks võivad olla näiteks:

  • jõuharjutuste korrektne sooritamine;
  • venitusharjutuste korrektne sooritamine;
  • jooksutehnika harjutuste korrektne sooritamine;
  • eriharjutused mingi konkreetse probleemi lahendamiseks;
  • ökonoomsema tehnika õppimine (ratas, uisutamine, veesõidukid);
  • jmt.

Tasu sõltub treeningu sisust, kohast, vajalikust varustusest, kuid on min 13 eur/tund.

Lisainfot küsida Elolt.